Västmanlands Författarsällskap

Ordförande

Magnus Thore

Telefon: 070-1749507

E-post: magnthore@gmail.com


Sekreterare

Håkan Klang

Telefon: 070-4912204

E-post verbatus@gmail.com


Webbansvarig

Stina Jonsson'

Telefon 070-7554814

E-post: stina.jonsson@svada.se

Bidrag till webbsidan skickas till:
webbsidan@v-fs.se

Hur blir jag medlem?


Om du är intresserad av att vara medlem i sällskapet

(det hoppas vi att du är) ber vi dig meddela oss på

mejl magnthore@gmail.com.

Du behöver bara svara att du är intresserad att delta.


Ange ditt namn och mejladress,

helst också adress och telefon.

Vi svarar på ditt mejl och skickar dig

mer detaljerade uppgifter om sällskapet

tillsammans med en anmodan att betala

medlemsavgiften om 300 kronor.


Plusgiro 959312-0

Västmanlands författarsällskap