Västmanlands Författarsällskap
Nyheter


Läshörna på Erikslund!


I samarbete med Erikslunds shopping center och IKEA i Västerås har Västmanlands Författarsällskap arrangerat en läshörna, där vem som helst utan kostnad kan låna, byta eller skänka en bok.


Läshörnan är belägen en rulltrappa upp utanför IKEA och kommer officiellt att invigas den 25 mars 2020, men är redan nu tillgänglig för byten och lån av böcker.


Vi rekommenderar dig som har böcker över att ta med dem och ställa in i bokhyllorna så att andra kan glädjas åt intressant och givande läsning.