Västmanlands Författarsällskap
Stadgediskussion

STADGEDISKUSSION

Stina Jonsson

Har tre ändringssförslag till paragraf 2

Västmanlands Författarsällskap är en förening för författare, översättare, dramatiker och kulturskribenter med anknytning till Västmanland.


Ta bort dramtiker. Jag skulle vilja se den dramatiker som inte ser sig som författare. Meningen är krånglig nu.


Förslag: Författarsällskap vill slå vakt om jämställdhet, människors lika värde, yttrandefrihet och demokrati.

Bort ”tillämpa samhällets demokratiska värdegrund i val och beslut”.


Motivering: Värdegrund är ett mycket och ofta omdiskuterat begrepp som lägger sig över och begränsar yttrandefriheten med ständigt nya pålagor som anpassas efter opinionens svängningar. Med denna skrivning, skulle Peter Handke kunna bli medlem hos oss? Nej, debatten kring Handkes Nobelpris visade att den svenska värdegrunden i fråga om Jugoslavienkrigen är att krigens orsak var skurken Slobodan Milošević som likt Hitler massmördade folk för att behålla Jugoslavien. Att samma Milošević friats för folkmordanklagelsen av två internationella domstolar påverkade inte den värdegrunden. Inte heller Natos bombningar eller något Handke sa. Och allra minst det han skrev litterärt. Skriva fick han, och bra var det, men han tyckte fel så något pris skulle han inte ha. Är det så här vi ska diskutera författare som vi anlitar eller som söker medlemskap hos oss, först fundera över om hens åsikter stämmer med “värdegrunden” och sen förlora oss i diskussioner vilken denna just nu är.


Västmanlands Författarsällskap är en fristående ideell förening som är politiskt, religiöst och etniskt neutral.

Bort etniskt neutral

Skriv ... en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden.


För det första, är politisk- eller religiös övertygelse inte i samma kategori som ursprung och hudfärg. Tro- ideologi  väljer man, hudfärg och ursprung föds man till. De hör inte hemma i samma mening. Om nu etniciteten ska in som begrepp, så måste alla vanliga inkluderingsord också in och då blir det idag: Vi välkomnar alla oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning. (Kanke skulle mynigheterna bli glada om vi särskilt nämnde som homno- trans- bi- och ickebinära). Skämt åsido, finns inte alla vanliga inkluderingar med så exkluderar man, i det här fallet kvinnor och sexuella minoriteter. Annars inkluderingen i grundvärderingen allas lika värde och jag tycker det är bäst att lita på den meningen - den exkluderas ingen.

Skicka dina diskussionsinlägg till  webbsidan@v-fs.se