Västmanlands Författarsällskap


Välkommen till sällskapets hemsida 


Här visar vi aktuella möten, boksläpp, uppläsningar, läshörnor och annat om oss och 

vår verksamhet som kan vara högst intressant även för den som ännu inte 

tagit steget att bli medlem i sällskapet


Aktuella aktiviteter sommaren och hösten 2024 


INBJUDAN TILL MEDVERKAN I ANTOLOGIN ”MÖTEN I VÄSTMANLAND”

 

Västmanlands Författarsällskap inbjuder medlemmar och andra författare med anknytning till Västmanland att medverka med bidrag till en kommande antologi med temat och rubriken Möten i Västmanland.


Bidragens innehåll och gestaltning ska från författarnas perspektiv belysa antologins tema. Såväl fiktiva som faktabaserade prosastycken, liksom lyrik, är välkomna. Som författare har du stor frihet när det gäller det specifika ämnesvalet inom temats ram. En kort presentation av varje medförfattare kommer att ingå i antologin. Medverkan under pseudonym kan vara tillåten. Du ansvarar också själv för att innehållet i din text håller sig inom yttrandefrihetens ramar.


Författarsällskapets redaktionskommitté utgörs av Willy Berg, Fredrik Lidhamn och Anders Garpelin. De kommer att anlita lektörer för granskning av manuskripten (en för prosa och en för lyrik).


Manus skickas till Willy (willy.gf.berg@gmail.com) som word-fil (teckenstorlek 12, radavstånd 1,5, upp till 3 – 4 A4-sidor, max 10 000 tecken inklusive blanksteg) tillsammans med en kortfattad, separat författarpresentation senast den 31 augusti 2024. Observera: Skicka ett prosamanus eller max fem dikter. Kombination av kortare manus och dikter kan också skickas. Inga foton eller andra bilder.


Du får ett kvitto på mottagandet, och några veckor därefter meddelande om ditt manus antagits för publicering.


Redaktionskommittén skickar ditt antagna bidrag för lektörsgranskning. Du får sedan det granskade bidraget för eventuella rättelser enligt lektörens förslag och återsänder det efter eventuella åtgärder till Willy. Redaktionskommittén granskar och sammanställer bidragen som sedan skickas till Idima Förlag för formgivning och sättning av boken. Innan tryckning får du tillbaka ditt bidrag som pdf-fil för slutkorrektur. Kom ihåg att du själv ansvarar för att rättelser (språkfel, korrekturfel) åtgärdats före tryck.

 

Författarsällskapet står som utgivare av antologin. Varje antagen medförfattare betalar 400 kronor. För den som så önskar välkomnas Icke medlemmar som medlemmar i sällskapet mot en tillkommande avgift på 300 kronor.  

Har du frågor så maila gärna till Willy Berg när det gäller gällande manus och till Magnus Thore (magnthore@gmail.com) när det gäller ekonomiska frågor.’


Välkommen med ditt bidrag!


Magnus Thore

Ordförande Västmanlands Författarsällskap

Boksläpp på stadsbiblioteket i Västerås eller på annat ställe

I Västmanlands Författarsällskaps stadgar finns angivet att vi vill slå vakt om yttrandefriheten och tillämpar samhällets demokratiska värdegrund. Det är varje enskild  författare som har ansvaret för sin text och de åsikter som framförs.       


Om du funderar på att ha ditt boksläpp i Västerås stadsbiblioteks hörsal eller något annat ställe, hjälper vi till att arrangera och boka det. Vi modererar också ditt framträdande. Kontakta bertilw.hok@gmail.com


Kom ihåg att ha framförhållning minst en månad då biblioteken är populära att boka. Håll utkik efter våra boksläpp på vår hemsida och bibliotekens. 


                                

 


  

 


      

Hittills planerade boksläpp under hösten 2024


     Tisdag 10 september, Stadsbiblioteket i Västerås, kl 17-19

Bertil Hök presenterar sin nya bok TÄNK EFTER FÖRE – att vända en skenande utveckling. Boken adresserar vår tids kanske största problem, hur mänskligheten ska hantera en skenande världsutveckling och existentiella hot från massförstörelsevapen, klimatförändringar, massförintelse och okontrollerad AI-utveckling. En vision och en övergripande strategi presenteras,  baserade på global samexistens, bindande avtal, gränsöver-skridande och verklighetsförankrad opinionsbildning.Moderator:Magnus Thore

Tisdag 15 oktober, Stadsbiblioteket i Västerås, kl 17-19


Fredrik Lidhamn släpper sin bok Vintersvit

som är en diktsamling där senhöst, vinter

och väntan på våren gestaltas stillsamt

med poetiska bilder, starka metaforer och

allegorier. Redan den 15 mars 2024 gjordes

ett första släpp under ett möte arrangerat

av Visan Vänner.

Sällskapets kursantologi tretton nyanser av Orvar och Olga utgavs i februari 2024. Den presenterar tretton texter om de fiktiva personerna Orvar och Olga, författade av kursdeltagare på Västmanlands Författarsällskaps skrivkurs hösten 2023 under ledning av lektören, redaktören och skrivcoachen Catrine Tollström. Bokens inledande kapitel har hon författat, allt annat är kursdeltagarnas alster.


Båda böckerna är utgivna på Idima Förlag (se under fliken IDIMA Förlag)

Som avslutning på boksläppet kommer en författarpresentation att hållas.

Det är vår medlem CA Eriksson som berättar om sitt författarskap. Han är bördig i Norberg och är numera som pensionär bosatt i Smedjebacken. Han har haft och har många strängar på sin lyra; han är författare och har arbetat bland annat som journalist, pressekreterare och redaktör (en period som redaktör hos svenska FN-trupper i Bosnien). Som författare har han publicerat flera böcker, däribland Kvar vid livet, Frostnupen och Svinryggen, alla med bakgrund i Norberg. Vi kan utlova ett spännande möte med författaren.


Välkomna till våra boksläpp

Magnus

    Uppläsningskvällar


Sällskapet ordnar uppläsningskvällar för medlemmar och allmänheten på Stadsbiblioteket  alternativt på Café Mosaic (Smedjegatan 2), båda i Västerås kl 17 -19. 


  1. Tisdag 27 augusti på Stadsbiblioteket i Västerås (SBV)
  2. Tisdag 24 september SBV
  3. Tisdag 26 november SBV


I oktober kommer en uppläsningskväll att hållas på Café Mosaic, då också musik. Datum meddelas senare. 


Kom ihåg att även du som icke medlem i författarsällskapet är välkommen att högläsa texter. Våga göra det även om du inte tycker att du är proffs. De flesta av oss är inte heller det!


Välkomna! 

     Sällskapets Läshörnor


Tänk gratis sittplats med gratis böcker mitt i ett köpcenter. Tack vare Erikslunds Shopping Center och IKEA i Västerås har vi en läshörna utanför IKEA där vem som helst utan kostnad kan låna, byta eller skänka en bok. Vi har också en läshörna på Hälla, vid sidan av ICA Maxi.


Vi rekommenderar dig som har böcker över att ta med dem och ställa in i bokhyllorna så att andra kan glädjas åt intressant och givande läsning.

Läshörnan på Hälla.

Ingången vid sidan av ICA Maxi, längst in bredvid kaféet.

Läshörnan på Erikslund

1 tr upp utanför IKEA

Nyutgivna böcker av våra medlemmar (se också under fliken Böcker)


Peter och Richard Arnesson och Annika Unnbom

Himmelriket, skärselden och kampen om Svecia (april 2024) 


Ernesto Katzenstein

7 oktober - Hamas mot Israel (mars 2024) 


Eva Gester

Hur kunde jag inte veta?   (januari 2024)


Magnus Thore

När vulkanerna slumrar     (oktober 2023)


Anders Garpelin

Bortvald som barn              (oktober 2023)


Monica Fredriksson

Försök förstå                       (oktober 2023)


Shemal Samuelson

Fängelsevakten                   (april 2023)

Från förtrycket i Iran på 80-talet lika aktuell idag som då.


Daniel Alm

Går inte - det måste gå

Tankar om ledarskap.


Bertil Hök

Att söka fotfäste i en galen värld

...och ta sig vidare.


Sällskapets andra antologi

Duvor mot himlen                 (mars 2023)


De här böckerna och flera andra finns att se under fliken Böcker