Västmanlands Författarsällskap

                                                                       IDIMA FörlagFörlaget registrerades i februari 2020 som enskild firma i Västmanlands
län. Momsregistrerat. Godkänt för FA-skatt.
   

                       


                        Ägare: Magnus Thore
                        Tel. +46701749507
                        Mejl: info@idimaforlag.com
                        Bankgiro: 5513-5040
IDIMA bedriver förlags- och författarverksamhet samt därmed förenlig
verksamhet. Ägaren karaktäriserar verksamheten som förlag för
egenutgivning/hybrid.


Förlagets  böcker trycks på F4-Print AB, Midsommarkransen, Stockholm.

Sedan november 2023 är förlaget kund hos Bokinfo och sköter därmed

försäljningen via bokhandeln. Försäljning sker också direkt via förlaget

eller via Västmanlands Författarsällkap.
      Utgivning av böcker via IDIMA Förlag


Formerna för detta diskuteras med den enskilda

författaren men består i huvudsak av bearbetning

av manus, formgivning och tryck. Förlaget tar bara

emot väl förberedda manuskript som inte kräver

omfattande redigering, språkgranskning eller

korrekturläsning.


Färdig bok blir tillgänglig i bokhandeln via Bokinfo.

Förlaget deltar i samråd med författarsällkapet vid

boksläpp och annan marknadsföring.


Utgivning sker som on demand - tryck

(dvs. begränsad upplaga, limbindning och

mjukt omslag). Förlaget har ingen (eller mycket begränsad) lagerhållning av böcker.

Individuella avtal skrivs med författaren.


Kontakt med IDIMA Förlag via mejl eller telefon

enligt ovan.

Böcker utgivna av IDMA Förlag

Författarsällskapets antologier

Utgivna 2021 (Sällskapligt) -2023 (Duvor mot himlen)

Antologi tretton nyanser av Orvar och Olga

               utgiven 2024

Böckerna finns tillgängliga i bokhandeln och kan också köpas via förlaget eller författaren.

Håkans Klangs bok Min vän Olsson

utgiven 2021

Fredrik Lidhamns

lyrikbok Vintersvit

                    utgiven 2024

Utgivna 2020-2023

Böcker utgivna av

Magnus Thore