Västmanlands Författarsällskap
Planer


Vad ska vi göra?


Vi kommer att ordna uppläsningskvällar av både kända och okända författare, och författarkvällar räknar vi med ska bli ett stående inslag i sällskapets verksamhet.

De senare hoppas vi i nuläget att kunna anordna en gång per höst och en gång per vår.

Redan nu har vi fixat en

Läshörna på Erikslund!

I samarbete med Erikslunds shopping center och IKEA i Västerås har Västmanlands Författarsällskap arrangerat en läshörna, där vem som helst utan kostnad kan låna, byta eller
skänka en bok.


Läshörnan är belägen en rulltrappa upp utanför IKEA och kommer officiellt att invigas den 25 mars 2020, men är redan nu tillgänglig för byten och lån av böcker.


Vi rekommenderar dig som har böcker över att ta med dem och ställa in i bokhyllorna så att andra kan glädjas åt intressant och givande läsning.

Uppläsningar i samarbete med

biblioteket.

Passa på att  utnyttja Corona-stängningen för att publicera dig digitalt. Se första sidan

Årsmötet flyttat till hösten


Årsmötet 2020 är framflyttat

Vi återkommer med lokal, men hoppas att få tillfälle hörak av Claes-Bertil Ytterberg, som var bokad till det ursprungliga 

årsmötet.


Antologin!


2020 års stora projekt är utgivningen av en antologi med arbetsnamnet Västmanland skriver.


Bidragen är nu hos en lektör för genomgång. Vi beräknar att ha boken klar i början på nästa år.